Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie en doelstellingen

Onze visie: Respect. 

Wij associeren Solfa niet graag met ‘liefdadigheid’.

Mensen in Afrika vragen niet om liefdadigheid, wel om rechtvaardige kansen tot ontwikkeling. Basisrechten waarop wij als burgers van een welvaartstaat kunnen rekenen, zijn voor hen meestal een verre droom. De Afrikaanse burger kent geen gezond democratisch bestuur, rechtszekerheid of goed functionerende instellingen. Kwaliteitsonderwijs en betaalbare gezondheidszorg ontbreken of zijn niet toegankelijk. Straffeloosheid en corruptie ontregelen het dagelijkse leven en een labiel politiek klimaat houdt investeerders op afstand. Afrikaanse landen slagen er niet in mee te groeien in de geglobaliseerde wereld, spijts hun soms enorme potentieel aan mensen en grondstoffen. Een informele economie is de regel en de alomtegenwoordige invloed van de mondiale economie heeft hierop dikwijls een negatief vicieus effect. Enkel veel politieke wil kan dit doorbreken. Ondertussen is het leven van miljoenen Afrikanen gereduceerd tot een dagelijkse zoektocht om te ‘overleven’. Het inzicht dat onze persoonlijk welslagen niet alleen het resultaat is van eigen inspanningen en verdiensten maar ook van ons toevallig burgerschap van een welvaartstaat, dwingt tot respect voor, en solidariteit met de mensen die dit ontberen.

Onze doelstellingen: 

In Afrika, nog meer dan elders, is de vrouw en haar kinderen “het perpetuum mobile” van de samenleving. Waar armoede de regel is, vervult zij nog meer de rol van hoeksteen van de familie. Daarom kiezen wij er voor om solidair te investeren: 

  • in haar gezondheid waar ze het meest kwetsbaar is: zie ons fistelprogramma  
  • in haar welzijn van alle dag met het programma van houtsparend koken
  • in een geintegreerd en duurzaam economisch programma dat financieel gedragen wordt  door een sociale onderneming waarin zij participeert